ဦးရန်နမ်းဖုန်

အမည် ၊ ဦးရန်နမ်းဖုန်
အဘအမည် ၊ ဦးဟီအာကျိတ်
လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရဝမ်/ ခရစ်ယာန်
မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၂-၃-၁၉၄၆)ခုနှစ်
မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ရန်နမ်းကျေးရွာ၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်
ပညာအရည်အချင်း ၊ ၉ တန်း
မဲဆန္ဒနယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်
ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့