ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးလဆိုင်း

အမည် ၊ ဦးလဆိုင်းအဘအမည် ၊ ဦးဒါရှီနော်ဂျာလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၀-၃-၁၉၇၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကထန်ယန်ရွာ၊ ကာမိုင်းမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ ဒသမတန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ဖားကန့်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးလဆိုင်း

အမည် ၊ ဦးလဆိုင်းအဘအမည် ၊ ဦးဒါရှီနော်ဂျာလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၀-၃-၁၉၇၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကထန်ယန်ရွာ၊ ကာမိုင်းမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ ဒသမတန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ဖားကန့်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးကျော်ကျော်ဝင်း

အမည် ၊ ဦးကျော်ကျော်ဝင်းအဘအမည် ၊ ဦးချစ်မော်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရှမ်း/ ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၃-၂-၁၉၅၆)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မိုင်းနောင်ရွာ၊ အင်းတော်ကြီးဒေသပညာအရည်အချင်း ၊ B.Ag (စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့)မဲဆန္ဒနယ် ၊ မိုးညှင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့Read More

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင့်သုံးနေသည့် ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများ

အမည် ၁ The Upper Burma Land Revenue Manual ၂ The Burma Land Acquisition Manual ၃ The Burma Excise Act Volume 1 ၄ The Burma Excise Act Volume 2 ၅ ၁၈၉၅ ခုနှစ်၊ ကချင်တောင်တန်းသား မျိုးရိုးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း ၆ ၁၈၉၆ ခုနှစ်၊ ချင်းတောင်တန်းစည်းမျဉ်း ၇ ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ ခန္တီးလုံအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့် ၈ ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ သောင်သွတ်နှင့် ဇင်္ဂလိန်းခန္တီး တရားဥပဒေနှင့် ရာဇဝတ်တရားစီရင်ရေးအမိန့် ၉ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ချင်းဝိသေသတိုင်း အက်ဥပဒေ ၁၀ ၁၉၅၄ […]Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီး၊ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဦးမျိုးဆွေ

အမည် ၊ ဦးမျိုးဆွေအဘအမည် ၊ ဦးကျော်လှလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၂-၁-၁၉၅၁)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်‌မော်မြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc (Physics)စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၁၈-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာ

ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြည်လင်း

အမည် ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြည်လင်းအဘအမည် ၊ ဦးအောင်ကြည်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၂၆-၅-၁၉၇၀)မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပညာအရည်အချင်း ၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ)စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၁-၉-၂၀၂၁)ရက်နေ့Read More