ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး

ဦးခင်မောင်လေး

အမည် ၊ ဦးခင်မောင်လေးအဘအမည် ၊ ဦးအေးသောင်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၃-၇-၁၉၆၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မိုးတာလေးကျေးရွာ၊ ကသာမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ပညာအရည်အချင်း ၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ စစ်တက္ကသိုလ်။စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၆-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးရန်နမ်းဖုန်

အမည် ၊ ဦးရန်နမ်းဖုန်အဘအမည် ၊ ဦးဟီအာကျိတ်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရဝမ်/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၂-၃-၁၉၄၆)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ရန်နမ်းကျေးရွာ၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်ပညာအရည်အချင်း ၊ ၉ တန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးအားတီယောဟန်

အမည် ၊ ဦးအားတီယောဟန်အဘအမည် ၊ ဦးဂျိုရဲ့ချိုလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ လီဆူ/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၆-၁-၁၉၇၇)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ လုံရှာယန်ကျေးရွာ၊ ပူတာအိုမြို့နယ်ပညာအရည်အချင်း ၊ ၁၀ တန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးစိုင်းစိန်လင်း

အမည် ၊ ဦးစိုင်းစိန်လင်းအဘအမည် ၊ ဦးစုလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရှမ်း/ ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၃-၄-၁၉၅၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကျောက်မဲမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ M.Sc (ရူပဗေဒ)မဲဆန္ဒနယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်

အမည် ၊ ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်အဘအမည် ၊ ဦးကျော်လွင်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၅-၂-၁၉၆၇)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ငရုတ်တုံကျေးရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်ပညာအရည်အချင်း ၊ တတိယနှစ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မဲဆန္ဒနယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးနေဝင်း

အမည် ၊ ဦးနေဝင်းအဘအမည် ၊ ဦးစိမ်းမောင်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၉-၆-၁၉၄၈)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ဗန်းမော်မြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc (ရူပဗေဒ)မဲဆန္ဒနယ် ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးဇော်ဝင်း

အမည် ၊ ဦးဇော်ဝင်းအဘအမည် ၊လူမျိုး/ ဘာသာ ၊မွေးသက္ကရာဇ် ၊မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ပညာအရည်အချင်း ၊မဲဆန္ဒနယ် ၊ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးနော်လီ(ခ)ဇခေါင်ခမ်းရယ်

အမည် ၊ ဦးနော်လီ(ခ)ဇခေါင်ခမ်းရယ်အဘအမည် ၊ ဦးဇော်လွမ့်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ လော်ဝေါ် / ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၅-၇-၁၉၇၄)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မန်ဒေါင်ကျေးရွာ၊ ဝိုင်းပညာအရည်အချင်း ၊ B.A Geo (ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ပထဝီဝင်)မဲဆန္ဒနယ် ၊ ဝိုင်းမော်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးလဆိုင်း

အမည် ၊ ဦးလဆိုင်းအဘအမည် ၊ ဦးဒါရှီနော်ဂျာလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၀-၃-၁၉၇၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကထန်ယန်ရွာ၊ ကာမိုင်းမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ ဒသမတန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ဖားကန့်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့Read More

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးလဆိုင်း

အမည် ၊ ဦးလဆိုင်းအဘအမည် ၊ ဦးဒါရှီနော်ဂျာလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၀-၃-၁၉၇၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကထန်ယန်ရွာ၊ ကာမိုင်းမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ ဒသမတန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ဖားကန့်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့Read More