နိုင်ငံတော်မှ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာတွင် အမှန်တကယ်ရသင့်ရထိုက်သည့် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် သတ်မှတ် ထောက်ပံ့ငွေအတိုင်း မရရှိပါက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၌ တိုင်ကြားစာဖြေရှင်း

 နိုင်ငံတော်မှ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာတွင် အမှန်တကယ်ရသင့်ရထိုက်သည့် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် သတ်မှတ် ထောက်ပံ့ငွေအတိုင်း မရရှိပါက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၌ တိုင်ကြားစာဖြေရှင်း