ဦးခက်ထိန်နန်

 ဦးခက်ထိန်နန်

အမည် ၊ ဦးခက်ထိန်နန်

အဘအမည် ၊ ဦးခက်လ

လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်

မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁-၄-၁၉၅၉)ခုနှစ်

မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မရမ်း၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်။

ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc(Zoo), Dip in Agri, D.Min (Diploma of ministry)

စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၁၈-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *