ဒေါ်နန်းလှလှအေး

အမည် ၊ ဒေါ်နန်းလှလှအေး
အဘအမည် ၊ ဦးဒါဝိတ်
လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရှမ်း/ ဗုဒ္ဓ
မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၂၃-၇-၁၉၆၂)ခုနှစ်
မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
ပညာအရည်အချင်း ၊ LL.B, DBL
စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၁၁-၃-၂၀၂၁)ရက်နေ့