နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

 နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

မြစ်ကြီးနား     နိုဝင်ဘာ ၂၃

          နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စီမံကိန်းလုပ် ငန်းများ မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေကို ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တောင်သူများ လက်ဝယ်အရောက် လွှဲပြောင်းအပ်နှံနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အဆင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် သည်။

          လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်သော ပြည်နယ်အဆင့်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီနာယက၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခက်ထိန်နန် က နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ပြည်နယ်၏ စီးပွားမြှင့်တင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နည်းစနစ်များ ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယနေ့ ရန်ပုံငွေများ ဆောင်ရွက် ကြမည့် အစုအဖွဲ့သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းအပ်နှံ၍ လုပ်ငန်း များ မြန်ဆန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့် စနစ်တကျကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းမှာကြားသည်။

          ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်အဆင့် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်စီးပွားရေးရာဝန်ကြီး ဦးမျိုးဆွေက နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေး ရန်ပုံငွေများ ရင်းနှီးမတည်သုံးစွဲရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဥ်း စည်းကမ်း၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး တက်ရောက်လာကြသည့် ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက ရန်ပုံငွေ များကို လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအလိုက် ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ကြမည့် တောင်သူများအတွက် ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအဆင့် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဆင့်ဆင့်က ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လွှဲပြောင်းအပ်နှံ နိုင်ရေး၊ စိစစ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ကိစ္စ ရပ်များကို အသီးသီးတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

          ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများအပါ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ရန်ပုံငွေလွှဲအပ်ပြီး လုပ်ငန်းများ မြန်ဆန် ထိရောက်စွာ စတင်ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဆင့်ဆင့်နှင့် ဌာန ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အလိုက် သွင်းအားစုများ ကူညီပံ့ပိုးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးနှင့် လိုအပ်သည်များကို ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။